Home PREBENA Filozofie Ochrana živ. prostředí
P1010142

Ochrana životního prostředí

Ochranu a hospodárné využívání přírodních zdrojů v budoucnosti je také hlavním cílem PREBENA. Ochrana a zachování životního prostředí jsou významnými cíli naší společnosti. Bereme to v úvahu v našich produktech a ve výrobě.

Ve všech našich obchodních aktivitách se snažíme zachovat přírodní zdroje nebo je využívat střídmě, aby poškození a vliv na životní prostředí bylo tak nízké, jak je jen možné. Také se pokoušíme vytvořit pokud možno ekologicky šetrné výrobky a výrobní proces. To se odráží mimo jiné v naší PREBENA technologii stlačeného vzduchu z kartuší MOBILO.